Sprawiedliwość dla zmarłych.


[Kiedy napisałem ten artykuł w 1991 nie byłem pewien czy zwłoki zamordowanych Polaków były dalej w Katyniu. Dzisiej już nie myśle że wiele Polaków jest dalej pochowanych w lesie Katyńskim, z powodów opisanych w moim artykule 'Sowiecka dziura w pamięci'. Mimowszystko, dalej uważam to nieodpowiednie żeby jakiekolwiek zwłoki zamordowanych Polaków z tego okresu i pochowane na ziemi Sowieckiej tam pozostały.]


W ostatnich latach wiedza u ludobójstwie i cierpieniach w ZSRR stała się częściej dyskutowanym tematem w Zw. Radzieckim. Ludzie tam żyjący musieli dawać sobie radę z wiadomościami o czystkach, Gulagach, tajną policją, masowych grobach w Kuropartach, Połtawie, Kołymie, Leningradzie itp. itd. Z chwilą pojawienia się głasnostii przychodzi ciężar dopasowania tych wiadomości do codziennego życia w taki sposób aby uczynić sprawiedliwość zarówno zmarłym jak i żyjącym.

Zbrodnia Katynska jest inna. Katyń to było przemyślany z zimną krwią mord jeńców z innego kraju, bez przestrzegania żadnej konwencji. Katyń miał się przyczynić do umocnienia władzy sowieckiej w Polsce.

Druga wojna światowa była niszczycielska zarówno dla Polski jak i dla Zw. Sowieckiego. Zanim się skończyła w obu krajach olbrzymie połacie były kompletnie zniszczone, ludność zdziesiątkowana. Ludzie zapłacili życiem za miejsce swojego urodzenia.

Poczynając od 17 września 1939 tysiące Polaków było wywiezionych do Rosji. Wielu znikło, większość teraz gdzieś pogrzebana i zapomniana.

Los niektórych jest znany. Np. 3,000 umarło w kopalniach miedzi w sierpniu 1940. Około 4,500 jest pochowanych w Katyniu a około 10,000 pochowanych w Kalininie i Charkowie.

Z oryginalnych 8 grobów w Katyniu w 1943 ekshumowano zwłoki z 7 i pochowano w mniejszych grobach po identyfikacji, gdzie to było możliwe i religijnym nabożeństwie.

Ja uważam, że to nie jest słuszne, że ofiary Stalina pozostają w sowieckiej ziemi. W dodatku jeżeli się weźmie pod uwagę, że to są oni pochowani na terenie placówki KGB. Rodzinom Polaków zamordowanych w Katyniu należy sie memoriał na ziemi Polskiej, z tyloma ciałami zamordownaych Polaków jak to jest praktyczne.

Wraz z ostatnimi zmianami w stosunkach polsko sowieckich jest teraz możliwy powrót polskich zmarłych do ojczyzny.

Repatriacja ósmego grobu może być dokonana zupełnie małym kosztem. Około 120 ludzi pochowanych w małym grobie około 5 m długim 2 m szerokim nie było dotychczas ekshumowanych. Grób został otworzony w czerwcu 1943, zidentyfikowano około 13 zwłok w letnich ubraniach i potem grób został ponownie zamknięty. Gdyby ta repatriacja się udała, można by pomyśleć o przywiezieniu pozostałych Polaków, zaginionych w tym samym czasie.

Znam burzliwą historię i wiem jakie były stosunki pomiędzy Polakami i Rosjanami i za cara i za Sowietów. Słyszę ludzi, którzy będą mówić, że Polacy to jedni z wielu narodów, które ucierpiały w czasie wojen i tyranii despotów. Wiem o stratach jakie poniósł Zw. Sowiecki w czasie 2 wojny światowej, pamiętam Rosjan zabitych w podejrzanych okolicznościach w Courtine, we Francji.

Ale pamiętam także, że 22 % Polaków zostało zabitych, czy zamordowanych przez najeźdźców ze Wschodu i Zachodu w czasie 2 wojny światowej.

Repatriacja Polaków z Katynia byłaby w małym stopniu okazaniem zrozumienia i współczucia. Katyń jest przykładem hipokryzji, dwulicowości i machinacji w międzynarodowej polityce. Jest podręcznikiem cynicznej manipulacji, zatajenia prawdy, zniszczenia moralności ludzkiej w celu osiągnięcia absolutnej władzy. Skandaliczna ilustracja otwartego i zamaskowanego poparcia innych narodów, z niewiadomych powodów będących w zmowie.

Można dyskutować, że polityka jest o realności a nie o moralności. Odpowiedź Aliantów na oskarżenie przez Niemców Zw. Sowieckiego o masakrę Katyńską jest zrozumiałe. Ale usiłowanie, aby nie znaleźć prawdy w tej sprawie to już bardziej ciekawa i zawiła historia. Polityczna realność danych czasów przeważa fakty, które w innych okolicznościach miałyby inny wydźwięk. Zachowanie Aliantów w sprawie tragedii Katyńskiej może być zrozumiałe do czasu Norymbergii. Ale po procesie norymberskim i podczas zimnej wojny usiłowanie ukrycia tej zbrodni przyczyniło się tylko do przedłużenia potęgi sowieckiej.

Coraz więcej informacji jest na ten temat i wydaje się fascynujące odkrycie ukrytych lojalności i przemilczeń które wywarły wpływ w zmaganiu się Zachodu z Sowietami.

Jeżeli akceptujemy stałe szukanie i karanie przestępców Nazistowskich Niemiec, to dlaczego przemilczamy zbrodnie Katynia i pobliskich okolic ?

(polskie tłumaczenie: Halina Ejmont / translated into Polish by Halina Ejmont)


Artykuły o zbrodni Katyńskiej w tej witrynie (po polsku i angielsku).
Articles on this site about the Katyn Forest Massacre [in English and Polish].
"Doing justice to the dead."
"Sprawiedliwość dla zmarłych."
"Lost Souls."
"Zagubione dusze."
"Separate memories, separate sorrows."
"Odrębne wspomnienia. Odrębne smutki."
"The Soviet memory hole."
"Podróż w Sowiecką Dziurę w Pamięci."

"KATYŃ. MODUS OPERANDI"
Michał Synoradzki, Jacek Grodecki, Victoria Plewak. [po polsku]"

Return to the opening page.

Strona Główna (po polsku)

Katyn related sites and LINKS.

Email me.

Stalin's order to shoot the Poles.
A map of the Katyn massacre site.
Katyn related books and videos.
Information about the photos used in this site.
Katyn photos which people have sent me.
1943 Nazi photos of exhumations in Katyn Forest.
Polish language Katyn Forest Massacre lesson from the Association of Polish Teachers Abroad.
The Anglo-Polish agreement of 25 August 1939.
Early German/Soviet co-operation: the Treaty of Rapallo.
The rebellion of Russian troops at Courtine in 1917.
Second Lieutenant Janina Dowbor Musnicki Lewandowska, the Polish woman pilot murdered at Katyn by the Soviets.
A copy of the "legalistic" pretext Tito's "communists" used to murder Professor Doctor Ljudevit Jurak, on 10 June 1945.